Archive for November 4th, 2018

Economy

New Market Segment – Nordic Fixed Income Markets

Trading will commence in Genium INET production on September 27, 2018. STO Sustainable Products STO Sustainable Products is created with the same functionality as the existing market STO Structured Products. The segment is available for external testing with the following identifiers:  Market Identification in GCF TST 4 Description MIC Source ID […]

Notifications on the acquisition or disposal of voting rights and on transaction concluded by person closely associated with the person discharging managerial responsibilities
Business

Notifications on the acquisition or disposal of voting rights and on transaction concluded by person closely associated with the person discharging managerial responsibilities

AUGA group, AB received notifications on the acquisition of voting rights from Mr. Žilvinas Marcinkevičius, on disposal of voting rights from Baltic Champs Group, UAB and MULTI ASSET SELECTION FUND as well as notification from Baltic Champs Group, UAB on transaction concluded by person closely associated with the manager (notifications […]

Sanoma Oyj – omien osakkeiden hankinta 27.08.2018
Business

Sanoma Oyj – omien osakkeiden hankinta 27.08.2018

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 27.08.2018 klo 19.00 Sanoma Oyj – omien osakkeiden hankinta 27.08.2018 Nasdaq Helsinki Oy: Päivämäärä  27.08.2018 Pörssikauppa  Osto Osakelaji  SAA1V  Osakemäärä, kpl  20 000 Keskihinta/osake, euroa  8,8213Kokonaiskustannus, euroa 176 426,00 Yhtiön hallussa on 27.08.2018 tehtyjen kauppojen jälkeen 258 293 omaa osaketta (SAA1V). Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Sanoma Oyj:n […]

Sanoma Corporation – Acquisition of own shares on 27 August 2018
Business

Sanoma Corporation – Acquisition of own shares on 27 August 2018

Sanoma Corporation, Stock exchange release, 27 August 2018 at 18:00 CET+1 Sanoma Corporation – Acquisition of own shares on 27 August 2018 At Nasdaq Helsinki Ltd: Date  27.08.2018Exchange transaction Buy Share trading code SAA1V Amount, shares   20,000 Average price/share, EUR 8.8213 Total cost, EUR 176,426.00   The company holds a total of 258,293 of its own […]

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier
Business

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) (“HMS”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2018 fattat beslut om förvärv av egna aktier i ett återköpsprogram på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram. Förvärv kommer att ske på […]